เกี่ยวกับเรา

  
บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2549 เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล 0725549000567 ทุนจดทะเบียน 62.00 ล้านบาท โดยมีนายศรัณย์ จันทร์คล้าย เป็นกรรมการบริษัท สถานประกอบการตั้งอยู่ เลขที่ 189 หมู่ 8 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแรกเริ่มคุณศรัณย์ ได้ดำเนินธุรกิจเปิดแผงรับซื้อสับปะรดผลสดจากชาวไร่ในพื้นที่หลายจังหวัด โดยจะนำไปขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และมีการแปรรูปเพื่อส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นโรงงานผลิตและส่งออก อาทิเช่น บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ จำกัด, บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิปโก้ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ฯลฯ


ซึ่งหลังจากที่คุณศรัณย์ฯ ได้เล็งเห็นว่าสับปะรดแปรรูป เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ทำการก่อตั้งโรงงานสำหรับใช้ในการผลิตฯเอง โดยช่วงแรกทำการตลาด โดยการขายให้กับบริษัท เทรดดิ้ง ในประเทศไทย 100 % เพื่อส่งออก จนต่อมาทางบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาด โดยเริ่มมีการขายโดยตรงให้กับลูกค้าต่างประเทศ ต่อมาเมื่อธุรกิจสับปะรดได้มีการอยู่ตัวแล้วนั้น ทางผู้บริหารคือคุณศรัณย์ ซึ่งได้ทำธุรกิจส่วนตัวในการซื้อขายปลาทูน่า ได้มองเห็นโอกาสการขยายกิจการเพิ่มเนื่องจากเรามีฐานลูกค้าเดิมในธุรกิจสับปะรด ต้องการอาหารกระป๋องมาก และหนึ่งในสินค้าที่ทางต่างประเทศต้องการมากคือปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง


ทางผู้บริหารบริษัทฯ เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตปลาทูน่ามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในด้านการผลิตและส่งออก จึงได้มีแนวคิดขยายกิจการผลิตทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้นอีกเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยเริ่มจากการรับจ้างผลิตให้กับโรงงานใหญ่ๆในสมุทรสาคร ต่อมาจึงได้มีการผลิตเพื่อส่งออกเองและจำหน่ายผ่านตัวแทน ตามแบรนด์ที่ลูกค้ากำหนด โดยตลาดและลูกค้าหลักคือแถบตะวันออกกลาง ต่อมาปี 2557 บริษัท คิงเบลฯ ได้มีการเพิ่มยอดขายมากขึ้น และสร้างแบรนด์ ของเราเองคือ BRAND “SALAM”

ส่วนในเรื่องนโยบายในด้านการผลิตนั้น ทางผู้บริหาร เน้น เรื่องคุณภาพ ความสดของปลา ความสะอาด และความปลอดภัยในการผลิตอาหารทุกขั้นตอน ซึ่งปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีการส่งออกให้กับลูกค้าไปในหลายๆประเทศ บริษัทของเราได้รับรองคุณภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร (Certificate ) อาทิเช่น HACCP , ISO 22000:2005, GMP และมอก. HALAL เป็นต้น ทางบริษัทฯได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตทูน่าไทย,สภาหอการค้าไทย,หอการค้าจังหวัด ฯลฯ

จากเดิมทางบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายสินค้าโดยจำหน่ายผ่านตัวแทน หรือ บริษัท เทรดเดอร์ ในประเทศเพื่อส่งออก โดยมีตลาดที่ส่งออกที่สำคัญ คือตะวันออกกลางและ กลุ่มประเทศยุโรป แต่ในปี 2559 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ มีการเจาะตลาดในกลุ่มมุสลิม โดยการที่ได้รับการสนับสนุนในการออกบูธ จากหน่วยราชการต่างๆ เพื่อไปออกบูธแสดงสินค้าในกลุ่มประเทศ อาเซียน เช่น มาเลเซีย บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงค์โปร ซึ่งทำให้บริษัทฯตลาดมุสลิมเพิ่มมากขึ้น จนมียอดขายเพิ่มขึ้น ในปีต่อๆมา เมื่อทางบริษัทฯ ได้มีตลาดที่กว้างมากขึ้น มีการเพิ่มช่องทางการติดต่อ ซื้อขาย เป็น เว็บไซด์ , เพจ ทำให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น จึงมีการติดต่อจากลูกค้าต่างประเทศโดยตรง บางรายมีการมาเยี่ยมชมโรงงาน และมีการสั่งซื้อ และยังมีลูกค้าบางราย สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในแบรนด์ ของเรา ซึ่งปัจจุบันเรามีการ ติดตามผลการขายกับลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อ เป็นการบริการหลังการขาย และได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ

ทางบริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คือเมื่อมีการแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง การออกบู๊ธแสดงสินค้าทางบริษัทฯ ก็จะมีการติดต่อไปกับทางกรม

ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย,หอการค้าจังหวัด,สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มีการสร้างเครือข่ายต่างประเทศ มีการออกบู๊ธแสดงสินค้าในประเทศต่างๆเช่น ตุรกี, โอมาน ฯและทางบริษัทฯไม่ได้มีการปิดกั้น ในเรื่องการตลาดกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทฯต่างประเทศที่ต้องการจะเป็นตัวแทน ทางบริษัทฯยินดีที่สนับสนุนและเปิดโอกาส มีการใช้สื่อทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการขาย และเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ

ด้วยทางบริษัทฯ มีนโยบายหลักเรื่อง ความปลอดภัยของอาหาร อยู่แล้วนั้น เราจึงมีการส่งพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อกับทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานอิสลามกลางแห่งประเทศไทย ,สถาบันอาหาร, อ.ย. เป็นต้น เพื่อพัฒนา และวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีการสนับสนุนในเรื่องนี้ เพราะหัวใจหลักของเราคือ คุณภาพสินค้าที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันทางบริษัทฯได้รับรองมาตรฐานฮาลาล ซึ่ง ทางบริษัทฯ ได้รับรองฮาลาล จาก สำนักงาน อิสลามกลาง แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2558 โดยมีการตรวจรับรองในทุกๆปี และทางบริษัทฯใช้หลักของฮาลาล ในการผลิตสินค้าอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน ของการผลิต รวมทั้ง ได้มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และความเข้าใจในหลักการของฮาลาล ให้กับ พนักงานทุกคน ในทุกๆปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้

บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด

บริษัท เอสเอกสเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับเรา

ผลิตและส่งออก ทูน่ากระป๋อง ภายใต้แบรนด์ SALAM นโยบายในด้านการผลิตนั้น ทางผู้บริหาร เน้น เรื่องคุณภาพ ความสดของปลา ความสะอาด และความปลอดภัยในการผลิตอาหารทุกขั้นตอน ซึ่งปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีการส่งออกให้กับลูกค้าไปในหลายๆประเทศ บริษัทของเราได้รับรองคุณภาพและ ความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร (Certificate) อาทิเช่น HACCP , ISO 22000:2005, GMP และมอก. HALAL

ติดต่อ

ที่อยู่ : 189 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

เบอร์โทรศัพท์ : +66(0)35 446599 , +66 854208289

เบอร์แฟกซ์ : +66(0)35 481384

whatsapp : +66 85 420 8289

อีเมล : jk.kingbell@hotmail.com , itsiraya@gmail.com

บริษัท เอสเอกสเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 559/24 ซอยพระรามที่ 2, ซอย 28, แขวงจอมทอง, เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : +66 84-3182582, +66 81-3494993

อีเมล : sorida2529@gmail.com, fadibkk@yahoo.com

GOOGLE MAP
Copyright © 2020 KINGBELL PRODUCER CO., LTD. | All rights reserved.
Design by www.meeidea.com